Ta ansvar för din hälsa – förebygg sjukdom och lev längre!

Detta är vårt största program som sträcker sig över 4 månader. Eftersom vanor är svåra att ändra och livsstilsförändringar visar resultat men det kan ta tid innan vi känner dessa i kroppen.

Vi utgår från ett nytaget blodprov i kombination med din historik där du får veta just dina 3 viktigaste fokusområden.

Blodprovet är viktigt för att få en inblick i hur din kropp fungerar samt en kontroll om det finns några uppenbara näringsbrister som hindrar kroppen att fungera optimalt. Du får ett individanspassat program där målet är att du själv ska få kunskap i hur du ska kunna må bättre än någonsin. Innan vårt första samtal behöver du ha fyllt i inskrivningsenkäten:

Detta för att jag ska kunna ge så bra individanpassade råd som möjligt. Betalning sker via Swish eller faktura.

Paketet innehåller:

1. Introsamtal ca 15-30 min med instruktioner om enkäter, labbtester & processen i övrigt.

2. Rådgivning 90 min. Genomgång av inskrivningsenkät och labbrapport.

3. Funktionsbedömning med KTL-program 90 min (kost-, träning-, livsstil-).

4. 5 st coachsamtal ca 15-30 min under resans gång för ökad motivation, frågeställningar och eventuella utmaningar.

5. Uppföljning & utvärdering ca 60 min. Eventuella justeringar och fortsatta tips och råd nu när du har gått klart 4 månader.

Hela paketet kostar 7500 kr och sträcker sig över 4 månader (blodprovet ingår ej men kan beställas via mig eller tas via Blodkollen ”Hälsooptimering Kvinna”). Varmt välkommen att boka HÄR!

Vill du veta mer skicka mig ett mail: maria@everydaywellness.se.