Behöver ert företag motivation och inspiration för att göra bättre hälsoval?

Vi erbjuder inspiration i form av föreläsningar och gruppdiskussioner där fokus exempelvis kan ligga på:

  • Hälsa ur ett helhetsperspektiv
  • Inspiration med konkreta råd om stress och livsbalans
  • Inspiration till att få anställda att ta mer ansvar över sin livsstil
  • Stress & den viktiga återhämtningen

Vad kan du som arbetsgivare göra för att skapa en god arbetsmiljö för de anställda med möjlighet till återhämtning?

Medarbetarna är företagets största och viktigaste tillgång. Därför är det så oerhört viktigt att de trivs på jobbet och utför sina arbetsuppgifter med ett stort engagemang. Om medarbetarna trivs med och är engagerade i sitt arbete kan företaget utlova en hög servicegrad i mötet med potentiella och befintliga kunder.

Kontakta boka@everydaywellness.se för att prata igenom vilket upplägg som passar in i just er organisation.