Allmänna villkor: 

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”du”) gör en beställning av Everyday Wellness In Sweden AB. Avtal ingås mellan dig och EWIS AB, organisationsnummer 559122-8613.  Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Everyday Wellness framgår under fliken ”kontakt”. EWIS AB är godkänd för F-skatt. 

Innehållet på denna hemsida är generellt avsett för utbildnings- och informations ändamål och utgör inte medicinsk rådgivning.

Innehållet är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdleverantör med alla frågor du kan ha angående ett medicinskt tillstånd, förfarande eller behandling, vare sig det är receptbelagda läkemedel, receptfritt läkemedel, vitaminer, komplement eller växtbaserade alternativ. 

EWIS är Cert. PI Kost- & Hälsocoach och Funktionsmedicinsk Terapeut och utbildad av Paleo Institute och Funktionsmedicinska Institutet. EWIS AB följer därmed de etiska och arbetsrättsliga riktlinjerna som erhållits under yrkesutbildningen samt de etiska regler som gäller för medlemmar i Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Syftet med dessa riktlinjer är att du som kund ska känna dig i trygga händer. Exempel på dessa riktlinjer är följande:

  • Din Cert. Terapeut har tystnadsplikt
  • Ingen information som lämnas till din Cert. Terapeut kommer tredje part tillhanda utan din tillåtelse
  • Inga råd kring läkemedel, dopningspreparat eller sjukvårdsbehandling ges
  • Ingen skolmedicinsk diagnos ställs
  • EWIS AB arbetar alltid för klienternas hälsa och välbefinnande
  • All dokumentation om dig som kund hålls inlåst / digitalt krypterad bortom exponering för tredje part. 

    EWIS AB innehar aktuell försäkring för din trygghet via Kroppsterapeuternas yrkesförbund.

    Om du är under 18 år behövs vårdnadshavares godkännande.

    Funktionsmedicin är ännu inte subventionerat av staten, vilken innebär att du som klient själv måste stå för kostnaden med stöd av t ex Friskvårdsbidrag.

    Du kan boka om eller avboka mötet gratis upp till 24 timmar innan starttid. Vid avbokning eller ombokning som sker senare än så, debiteras 100% av kostnaden. Vid ohälsa som kan styrkas med läkarintyg finns möjlighet att senarelägga konsultationen utan kostnad. Om en ny bokning görs i samband med en för sen avbokning kommer hälften av avgiften att återbetalas vid nästkommande konsultation.

    Om du önskar avboka eller omboka din tid, vänligen ring 070-668 48 48  eller mejla maria@everydaywellness.se. Du får en bekräftelse till din angivna e-postadress efter genomförd avbokning/ombokning.

    100% av den bokade tiden debiteras för uteblivna besök.

    Betalning – Vid swish-betalning kommer ditt kort kommer att debiteras 24 timmar innan mötet äger rum. Vid fakturabetalning (inkl. delbetalning faktura) är betalningsvillkor 30 dagar för företag och 10 dagar för privatpersoner. EWIS AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt.

    Övriga villkor kring t ex priser finns beskrivna under resp tjänst på Hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms om inte annat skrivs. 

    EWIS AB har inget medicinskt ansvar för sina varor och tjänster utan uppmanar dig med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare för att bedöma din hälsosituation. EWIS ABs varor och tjänster varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos och du som kund beslutar kring och ansvarar för de beslut du tar kring att följa EWIS ABs rekommendationer.

    Din terapeut utbildad i att kartlägga funktionella och biokemiska störningar och att ge råd om kost, näring, träning och andra livsstilsåtgärder för att ge kroppen förutsättningar för en så optimal hälsa och / eller prestation som möjligt. Dessa åtgärder ersätter aldrig – utan kompletterar – exempelvis läkemedelsförskrivning, rehabiliteringsåtgärder eller andra direktiv från extern expertis. 

    GDPR 

    Vid godkännande av nyhetsbrevsutskick via mailadress kommer vi att hantera mailadresserna enligt GDPR. Vi sparar endast mailadresserna för klientens eget val för att hålla sig uppdaterade på nyhetsbrev om hälsa samt få erbjudanden och inspiration för att kunna lyfta sig själv och andra. Detta godkännande kan avslutas när som helst och tas då bort omedelbart.

    Vi följer EU:s nya dataskyddsförordning och dess hårdare krav på hantering av personuppgifter. Uppgifterna samlas endast in för att enligt överenskommelse med kund eller klient kunna sluta avtal samt till nyhetsbrev och marknadsföring från företaget. Denne har dock alltid rätt att dra tillbaka sitt samtycke.

    When accepting newsletters via email address we will handle the email addresses according to GDPR. We only save the email addresses for the client’s own choice to keep up to date on the Health Newsletter, as well as receive offers and inspiration to lift themselves and others. This approval can be terminated at any time and removed immediately.

    We are following the EU’s new data protection regulation and its tougher requirements for handling personal data. The data is collected only in order to be able to conclude an agreement with a customer or client, as well as newsletters and marketing from the company. However, this person is always entitled to withdraw his consent.