Vad kan du som arbetsgivare göra för att skapa en god arbetsmiljö för de anställda med möjlighet till återhämtning?

Vi kan exempelvis hjälpa till med:

  • Workshop eller kurs för mindre grupper i stresshantering
  • Coachning av grupper eller enskilda medarbetare

Med en stark tro på människan vill jag genom en igenkännande dialog skapa de optimala förhållandena för era anställda. Medarbetarna är företagets största och viktigaste tillgång. Därför är det så oerhört viktigt att de trivs på jobbet och utför sina arbetsuppgifter med ett stort engagemang. Om medarbetarna trivs med och är engagerade i sitt arbete kan företaget utlova en hög servicegrad i mötet med potentiella och befintliga kunder.

För vidare frågor om workshops och tips på innehåll, vänligen kontakta boka@everydaywellness.se.