Vi blir lyckligare och mer hälsosamma av bra relationer!

”The Harvard Study on Adult Development” klargör vad som ger välmående och lycka här i livet. Det visas tydligt att bra relationer håller oss både lyckligare och hälsosammare vilket är  intressant. Särskilt med tanke på att vi idag lever i ett mer individualistiskt samhälle. 

Resultatet från studien som pågått i mer än 75 år visade: 

  1. Ju mer relationer vi har desto lyckligare blir vi. Vi får även bättre fysisk hälsa samt lever längre. 
  2. Kvaliteten på relationerna är det som räknas. Konflikter är inte dåliga i sig utan konflikter utan kärlek eller en känsla för varandra är det som tär på oss. 
  3. Goda relationer skyddar hjärnan. Att vara i en trygg relation gör att våra minnen håller sig skarpare längre. 

Det finns alltså ingen ”quick fix” för att leva ett lång och välmående liv utan det är viktigt att vi investerar tid och energi när vi träffar familj, vänner och andra gemenskaper som vi har. Kanske kan du skapa lite extra utrymme för någon idag? 

Läs gärna mer på: robertwaldinger.com

Ha en riktigt fin vecka! 
/Maria

Hållbar hälsosam livsstil – varför är det viktigt?

 

Visste du att livsstilssjukdomar toppar ohälsolistan i Sverige enligt WHO? Det är alltså inte akuta tillstånd som är vårt största hot för allmänheten. Det största hotet är helt enkelt vi själva och faktiskt även vilket sammanhang vi befinner oss i. Studier visar att kopplingen mellan social status (utbildningsnivå, inkomst, bostadsområde, yrkeskategori etc.) och hälsa också är avgörande för utgången vid livsstilsrelaterade sjukdomar. Som exempel kan nämnas att dödligheten bland cancerpatienter ökar bland lågutbildade kvinnor jämfört med kvinnor med högre utbildningsnivå där dödligheten minskar.

Enligt cancerfondens beräkningar skulle en tredjedel av de svenska cancerfallen kunna förhindras med en mer hälsosam livsstil. Bara genom att se över din egen livsstil vad gäller kost, träning, stressnivå, rökning och alkohol så kan du göra medvetna val och skapa nya vanor som gynnar dig istället för att skapa ohälsa. Jag menar inte att detta är enkelt men det finns hjälp att få. Om du redan har tagit steget till att vilja ha en förbättrad hälsa så kan jag hjälpa dig att nå dina mål genom ökad kunskap, tillämpning och övning.

Tillsammans för ett friskare och mer hållbart Sverige där vi tar hand om varandra!

Om du vill läsa mer om ovan;
Cancerfondsrapporten 2018

https://static-files.cancerfonden.se/Cancerfondsrapporten2018_webb_(2)_1521607903.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/april/livsstilen-vallar-tusentals-dodsfall/

Ha en riktigt fin dag!

/Maria

Välmående startar med att börja lyssna på sig själv.

Börja lyssna på dig själv.

Vill du utvecklas till en bättre version av dig själv?

Alltför många går igenom livet utan att nå sin fulla potential. För att öka vårt eget välmående behöver vi se över alla delar i vårt liv och inse att vi alla bär på en enorm kraft och energi. Det ska inte behöva hända något allvarligt för att ta hand om sig själv, gå sin egen väg eller våga tycka om sig själv.

En bra start på din resa till en bättre version är att ha dagliga rutiner som hjälper dig i rätt riktning.

För mig handlar det dels om att ta mig tid bara för mig själv, om det så bara är några minuter i stillhet av att bara vara och känna in kroppen (kan låta enkelt men ibland är det svårt :). Andra dagliga rutiner som hjälper mig är att sätta intentionen (eller mål) för dagen redan i sängen på morgonen. Plocka inte upp mobilen på en gång, den kan vänta. Jag går en promenad varje dag och äter hälsosamt för att jag vet att min kropp och hjärna mår bra av det, avslutar dagen med att tänka på tre saker som jag är tacksam för just idag. Och du, när du gör din egen lista för dina dagliga rutiner, gör den med glädje för att du själv vill och inte som något måste eller borde.

Hur ser dina dagliga rutiner ut för att utvecklas som individ och medmänniska?

Vill du ha hjälp på vägen att hitta enkla små förändringar i din livsstil och ditt tankesätt som tar dig mot målet att utvecklas som individ? Jag är gärna en del av din utveckling så kontakta mig så hittar vi tillsammans en mer hållbar livsstil för att du ska kunna hitta ännu mer livsglädje och din inre styrka.

Vi höres!

/Maria Ekroth

mail: maria@everydaywellness.se