Visste du att livsstilssjukdomar toppar ohälsolistan i Sverige enligt WHO? Det är alltså inte akuta tillstånd som är vårt största hot för allmänheten. Det största hotet är helt enkelt vi själva och faktiskt även vilket sammanhang vi befinner oss i. Studier visar att kopplingen mellan social status (utbildningsnivå, inkomst, bostadsområde, yrkeskategori etc.) och hälsa också är avgörande för utgången vid livsstilsrelaterade sjukdomar. Som exempel kan nämnas att dödligheten bland cancerpatienter ökar bland lågutbildade kvinnor jämfört med kvinnor med högre utbildningsnivå där dödligheten minskar.

Enligt cancerfondens beräkningar skulle en tredjedel av de svenska cancerfallen kunna förhindras med en mer hälsosam livsstil. Bara genom att se över din egen livsstil vad gäller kost, träning, stressnivå, rökning och alkohol så kan du göra medvetna val och skapa nya vanor som gynnar dig istället för att skapa ohälsa. Jag menar inte att detta är enkelt men det finns hjälp att få. Om du redan har tagit steget till att vilja ha en förbättrad hälsa så kan jag hjälpa dig att nå dina mål genom ökad kunskap, tillämpning och övning.

Tillsammans för ett friskare och mer hållbart Sverige där vi tar hand om varandra!

Om du vill läsa mer om ovan;
Cancerfondsrapporten 2018

https://static-files.cancerfonden.se/Cancerfondsrapporten2018_webb_(2)_1521607903.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/april/livsstilen-vallar-tusentals-dodsfall/

Ha en riktigt fin dag!

/Maria


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *